Uit de pers

UIT DE PERS

VAN RODE SCHOOL NAAR GROENE SCHOOL

Beter Begeleiden Digitaal februari 2012

14.06.2012 - In april bleek uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat steeds meer leerlingen geschorst worden.In driekwart van de gevallen gaat het om jongens; geweld is de voornaamste oorzaak van verwijdering: ‘Veel scholen geven aan geen antwoord te vinden op de groeiende problemen. Daarom gaan ze bij ongewenst gedrag vaker over tot schorsingen.‘
“Iedere schorsing is een beetje verliezen, maar, ja, je moet toch wat om de boel op poten te houden’, verzucht een schoolleider. Zijn machteloze gevoel, dat voor de meeste schorsers zal gelden, geeft aan dat het ingaat tegen de manier waarop hij met leerlingen wil omgaan. De schorser vergeldt, voor zijn gevoel noodgedwongen, kwaad met kwaad. Hij verandert de geschorste leerling in een loser en omdat hij zichzelf opzadelt met een rotgevoel, maakt hij van zichzelf ook een beetje een loser. Losers beschadigen zichzelf of hun omgeving. In dit artikel noemen we het Rood Gedrag. Rood gedrag levert altijd verliezers op
Daar tegenover zetten we Groen Gedrag: gedrag waarmee mensen zichzelf en anderen tot winnaars maken. Groen gedrag verbindt mensen. Scholen waar alles soepel en rustig verloopt zijn meestal groen tot op het bot. Spannend wordt het als leerlingen, collega’s of ouders Rood Gedrag vertonen. Probeer dan maar eens Groen te reageren in plaats van te schorsen.
Groene scholen werken ook wanneer het gaat om situaties die tot schorsing kunnen leiden vanuit de volgende uitgangspunten:

Download PDF