Columns

De Koning van Wezel
Hangouts

Auteur Janet Mulder
Datum 22/06/2016

GOOGLE HANGOUTS
over de kracht van de cirkel en luisteren
We wilden als partners graag, d.m.v. een organisatie opstelling, kijken naar onze samenwerking binnen ECHO. Allemaal hadden we het gevoel ‘het kan nog beter’. Twee weken na de opstelling gingen we met elkaar bespreken wat het ons opgeleverd had. Dit gingen we, voor de eerste keer, doen via Google Hangouts. Iedereen had zich goed voorbereid. Voor dit gesprek hadden we een uur gereserveerd. Echter verliep het inloggen niet zoals we hadden gehoopt. Na veel gedoe hebben we elkaar kunnen spreken. Echter hadden we nog maar 20 minuten. Ik dacht ‘nou dat is mooi, hebben we nog maar 20 minuten, kunnen we niet zo veel meer bespreken’. Echter het tegendeel bleek waar. Ik heb ervaren dat je in 20 minuten juist heel veel kunt bespreken. Misschien vraag je je af hoe dan? Dat zal ik je vertellen.
Vooraf hadden we de volgende vragen opgesteld:
- wat is het meest waardevolle voor jou geweest?
- wat is het meest waardevolle geweest voor ECHO?
- wat moet er nog een plek krijgen?
- hoe gaan we daar voor zorgen?
Ieder had voor zichzelf deze vragen vooraf beantwoord.
Het mooie van Google Hangouts is dat je wel naar elkaar moet luisteren. Als je elkaar in de rede valt versta je elkaar echt niet! Jan was voorzitter en stelde de vragen. Degene die de vraag beantwoord had gaf de beurt door aan de volgende. Voor de kenners onder ons, de structuur van de gesprekscirkel. Na 20 minuten, toen het tijd was, dacht ik ‘wat gaaf is dit’. Juist doordat je elkaar niet in de rede kon vallen en sec de vraag beantwoordde werd er heel veel gezegd!

Dit heb ik afgelopen periode veel vaker ervaren. Tijdens een teambijeenkomst over het ‘waarom van feedback geven’. Een team die de ochtend start met een check-in aan de hand van de vraag ‘hoe zit je erbij’? Een conflict tussen twee docenten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag en een team wat niet zo optimaal functioneerde als ze graag zouden willen.
We willen zo graag op elkaar reageren, of ons eigen verhaal vertellen dat we soms vergeten om echt te luisteren naar de ander. Juist door echt te luisteren kan de ander zijn verhaal doen en kun jij het verhaal van de ander binnen laten komen. De ander voelt zich daardoor gehoord en begrepen. We weten allemaal dat luisteren een belangrijke basisvaardigheid is in de communicatie. Iedereen kent het begrip LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen). Wat zou het opleveren als we nog meer alleen maar de L van Luisteren zouden toepassen. Echt luisteren…
Janet Mulder

Voor meer De Koning van Wezel columns ga naar: Publicaties > Columns

 

« terug

Twee motten Artikelen Jan Ruigrok