Readers

Herstelrecht en non-agressie contracten in het onderwijs

Auteur Kouwenhoven, M.
Datum 2005
Uitgever KPC Groep
Pagina´s 56

Een van de problemen binnen iedere school is de vraag hoe om te gaan met leerlingen die zich niet aan de geldende waarden en normen kunnen of willen houden. Bij het werken met contracten gaat het niet alleen om afspraken over de doelstellingen en de acties maar ook om de afspraken, welk ondermijnend gedrag men zal nalaten. Deze laatste afspraken worden vastgelegd in de vorm van non-contracten met een probleemoplossende sanctie. Op die manier blijft de leerling verantwoordelijk voor zijn probleemgedrag en voor de oplossing daarvan.

Downloaden (PDF)