Referentiescholen

BOOR Expertise, Rotterdam

BOOR Expertise is het kenniscentrum van het Bestuur Openbaar Onderwijs in Rotterdam. In het voorjaar van 2010 startte een eerste vierdaagse opleiding tot herstelcoördinator voor begeleiders en leerkrachten uit het Rotterdamse Onderwijs. In september van 2010 is de eerste training Herstelgericht Leiderschap voor school- en teamleiders gestart.

Wie meer wil weten van de ervaringen in Rotterdam kan contact opnemen met Lot Verheij of Hans de Waard van Boor Expertise  (lverheij@ecoor.nl; hans@hansdewaard.nl)

« terug