Referenties

Op dit moment zijn op al meer dan honderd scholen in Nederland mensen bekend met de beginselen van Herstelrecht en/of het werken met non-contracten. Lees hieronder hun ervaringen, opgedaan bij trainingen, in de praktijk en bij de implementatie.

Over trainingen en opleidingen

'Verrassend en soms bevestigend van ik doe het kennelijk onwetend al een beetje. De verschillende leerstijlen goed gebruikt. Heel plezierig. Enthousiasmerend. Verdiepend. Eindelijk weer echt wat geleerd'
(leerlingbegeleider)

1 2 3 4 5 6 7

Over ervaringen met herstelrecht in de school

'Zelfs leerlingen van groep 1 begrijpen het verschil tussen rood en groen gedrag,en handelen daarnaar.'
(leerkracht groep 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Over implementatie in de school

'Herstelrecht geeft mij een prachtige taal om lastige situaties met collega’s te bespreken, zonder dat dit ten koste gaat van relaties'
(teamleider praktijkschool)

1 2 3 4 5 6 7 8